Fuglemarked i marts er aflyst!

Fuglemarkedet den 4. marts 2017 er aflyst.

Århus Fugleforening aflyser det planlagte fuglemarked lørdag den 4. marts grundet fugleinfluenza. Der er fortsat fugleinfluenza i vilde fugle. Ultimo januar blev der konstateret fugleinfluenza i en død Pibeand ved Egå Engsø.

Vi håber, at fugleinfluenzaen får raset ud, så vi kan afholde vores planlagte fuglemarked søndag den 21. maj 2017.

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 9. februar 2017 kl. 19, Viborgvej 53, 8210 Århus V med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen:                                                                                                                                              Valg af kasserer: Torben Søndergaard, modtager genvalg

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Dalkjær Hansen, modtager genvalg.

Peter Rask, modtager genvalg, dog kun 1 år

  1. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
  2. Behandling af indkomne forslag
  3. Eventuelt

For at være stemmeberettiget skal kontingent være indbetalt i rette tid og medlemskabet varet i mindst 3 måneder.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Mød op denne aften og få indflydelse på din forenings fremtid.

Bestyrelsen.

Appetitvækker til medlemsmøde 9. marts 2017

Medlemsmøde torsdag den 9 marts, kl. 19.00

Det er ikke kun i udlandet under varme himmelstrøg, at man kan få gode natur- og fugleoplevelser. Med bopæl i Århusområdet er der rig mulighed for at få store oplevelser, hvis man vil.

Benny og undertegnede vil fortælle og vise billeder fra området. Vi vil fortælle om Havørnene, som fik unger på vingerne. Fiskeørn, Rørhøg, Musvåge, Isfugl o.a. ved Årslev Engsø. Vadefugle ved Egå Engsø. Vandstær ved Giber Å  og overnatningssted for 60 – 70 Røde Glenter på Djursland.

Formanden