Kontakt

Bestyrelsen
Formand:
Jesper Dalkjær hansen
formand@aarhusfugleforening.dk

Kasserer:
Torben Søndergaard
kasserer@aarhusfugleforening.dk
Tlf.: 2682 3729

Bestyrelsesmedlem:
Ragnar H. Nielsen
bodilmunch@stofanet.dk

Gert Pedersen
gertp@stofanet.dk

Morten T. Hansen
mortenthiedehansen@gmail.com

 

Web og Blad:
Esben Elmer / Dan H. Sørensen
red@aarhusfugleforening.dk

Din lokale fugleforening