Om Århus Fugleforening

Alt dette får du for dit medlemsskab:

Månedligt medlemsmøde med forskellige foredragsholdere, hvor du
samtidig møder andre fugleholdere, hvor vi hygger, snakker om opdræt og evt. problemer i fugleholdet.
I oktober holder vi vores årlige udstilling.
Udflugter med besøg hos andre fugleholdere.
Får tilsendt medlemmernes eget blad “På Pind” , som udgives 4 gange årligt.

Er det noget for dig at blive medlem af Århus Fugleforening, så skal du blot sende en email til formand@aarhusfugleforening, eller ringe
til en fra bestyrelsen. Se adresserne og telefonnumre på siden “kontakt“, hvor du også kan bruge kontaktformularen.

Medlemskab koster 400 kr. årligt for voksne og 50 kr. for børn og unge under 18 år.

Foreningen holder til på Møllevangsskolens kantine, 8210 Aarhus V.

Vi er under pres  fra mange sider, bl.a. ikke mindst fra kommunerne, som mange steder arbejder på at udarbejde direktiver for hold af fugle og fjerkræ i byzonerne.
Man ønsker tilsyneladende ikke dyrehold i byerne.
Derfor er det blevet vigtigt at være medlem af en forening med fælles interesse i fortsat at have denne mulighed.

Din lokale fugleforening